Oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin

Toimiva työnantajamarkkinointi on nykyisin yrityksille kriittisen tärkeää. Rekrytointi voi olla yrityksen parasta markkinointia ja menestyksen salaisuus – tai sarja kalliita epäonnistumisia. Hakijakokemus määrittelee, minkälainen viesti yrityksestä kulkeutuu eteenpäin. Kati Stenius auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään työnhakijoiden voimavaroja ja toimii apuna rekrytoinnin päätöksenteossa. Asiantuntemusta vaativien prosessien avuksi hän tuo alan parhaat työkalut: Teamtailor -rekrytointityökalun, EQ-i 2.0 -tunneälymittarin ja WorkPlace Big Five -henkilöarviointityökalun.

Lisää KatistaLinkedIn

Katin palvelut

Hyvän hakijakokemuksen rakentamisesta oikeisiin henkilövalintoihin. 

Teamtailor -rekrytointityökalu

Teamtailor on kokonaisvaltainen rekrytoinnin ja hakijaviestinnän työkalu, johon luottaa Suomessa jo lähes 250 asiakasta, pk-yrityksistä pörssiyhtiöihin.

EQ-i 2.0

Tunneälykäs ihminen on uskollinen itselleen ja taitava toimiessaan muiden kanssa. Tunneälyä ja sen kehittymistä voidaan mitata. 

Rekrytointi

Oikein toteutettuna rekrytointi on parasta markkinointia, joka vahvistaa imagoanne ja tekee teistä houkuttelevan työnantajan. Sellaisen, joka kiinnostaa myös passiivisia hakijoita. 

WorkPlace Big Five

WorkPlace Big Five on maailmalla nopeasti leviävä, nykyaikaiseen persoonallisuustutkimukseen pohjautuva henkilö- ja tiimiarviointityökalu.

Ura­valmen­nukset

Uravalmennus on palvelu, jota tarjotaan joko uudelleensijoittamistarpeissa oleville työntekijöille tai irtisanotuille henkilöille.