KATI STENIUS

Ta kontakt
Outplacement

TARJOA LAADUKAS VALMENNUS TYÖNTEKIJÄSI UUDELLE URALLE

Outplacement-valmennus on arvokas monella eri tapaa

Tällä hetkellä outplacement- eli muutosturvavalmennukset ovat monessa yrityksessä ajankohtaisempia kuin koskaan aiemmin. Monessa yrityksessä muutosturvavalmennuksia pidetään kuitenkin ylimääräisenä kuluna, sillä kaikki eivät tiedä, että valmennukset maksavat itsensä takaisin – ja vielä monin tavoin. Moni ei myöskään tiedä sitä, että muutosturvalaki edellyttää valmennuksen järjestämistä.

Kyllä, kuluja syntyy varmasti, mutta lopulta yritys jää kuitenkin plussan puolelle, sillä muutosturvavalmennus vaikuttaa merkittävästi jäljelle jäävän työyhteisön ilmapiiriin, työnantajakuvaan ja työnantajan vastuuseen. Asioihin, joita ei oikeastaan voi edes rahalla mitata.

’Outplacement-valmennuksilla vaikutat asioihin, joita ei voi edes rahalla mitata.’

Outplacement-valmennusten tavoitteena on tukea yksilöä siirtymään eteenpäin. Oli sitten ajatuksena löytää uusi työ, kokonaan uusi suunta uralle tai vaikkapa vahvistaa tunnetta, että nykyiselle alalle haluaa jäädä. Kokonaisuudessaan valmennus tarjoaa eväät työnhaun tekniikkaan ja työkaluihin, mutta tärkeänä elementtinä on myös oman sisäisen muutosprosessin työstäminen.

Irtisanotuista henkilöistä huolehtiminen auttaa myös heitä, jotka jäävät. Valmennus vaikuttaa tilanteen nopeampaan normalisoitumiseen. Tieto siitä, että lähteviä työkavereita autetaan uuteen starttiin ammattimaisesti, näkyy jopa organisaation tuloksessa työmotivaation ja turvallisuudentunteen palautuessa ennalleen.

Irtisanomistilanteiden vaikutus työnantajamielikuvaan

Vastuullisena työnantajana yrityksen kannattaa panostaa irtisanotuille työntekijöille tarjotun valmennuksen laatuun. Pitkällä tähtäimellä tämä heijastuu kaikkiin tuleviin rekrytointeihin, sillä vastuullisesti ja tyylikkäästi hoidetut irtisanomistilanteet vaikuttavat työnantajabrändiin. Employer branding on termi, joka on vallannut keskusteluja työnantajamielikuvasta viime vuosina, ja tähän maineeseen vaikuttaa kaikki elementit aina rekrytointivaiheesta yhteisen taipaleen päätökseen asti.

Sosiaalisessa mediassa puhutaan paljon työnhakijakokemuksista, mutta työnantaja voi saada erittäin vahvan leiman –jopa negatiivisessa mielessä – ellei irtisanomistilanteita ei hoideta vastuullisesti ja tyylikkäästi työntekijää kunnioittaen ja tukien. Pelkkä ammattimainen rekrytointi ei riitä, vaan koko työuran elinkaaren täytyy heijastaa yrityksen arvomaailmaa ja vahvistaa yrityksen brändiä.

Muutos vaatii inhimillisyyttä ja räätälöintiä

Olen tehnyt outplacement- eli uudelleensijoittumisvalmennuksia jo usean vuoden ajan. Minulle tärkeää on kohdata jokainen asiakas yksilönä, eikä valmennusten räätälöinti ole vain sanahelinää. Hyödynnän uusimpia positiivisen psykologian sekä yksilökeskeisen elämänsuunnittelun oppeja ja työkaluja. Ja niin kuin kaikessa, otteeni on tavoitteellinen ja valmentava, sillä vain niin löydämme uuden polun työuralle.

Valmennus on mielestäni aina niin oman sisäisen muutosprosessin työstämistä kuin työnhaun tekniikkaa ja työkaluja. Kaikissa valmennuksissa käytetään WorkPlace Big Five arviota, jolla voidaan peilata henkilön persoonallisuutta mielenkiinnon kohteisiin ja vahvuusalueisiin. Tunneälyn mittarina toimiva EQ-i 2.0 avaa hyvin omia vahvuuksia tietyissä tilanteissa suoriutumisessa ja peilaa omaa mennyttä uraa ja siinä suoriutumista.

Ota yhteyttä ja räätälöin sopivan valmennuspaketin ja tuon inhimillisyyttä muutostilanteeseenne!

Tiesitkö, että muutosturvavalmennus koskee työnantajia, joiden palveluksessa on yli 30 henkilöä ja työtekijöitä, jotka ovat olleet palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta?
Tiesitkö, että muutosturvalaki edellyttää, että työnantajan on kustannettava yt-neuvottelujen vuoksi irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää koulutusta.arvoltaan koulutuksen on vastattava henkilön yhden kuukauden palkkaa tai samassa toimipisteessä työskentelevien keskimääräistä kuukausipalkkaa sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.koulutus on järjestettävä viimeistään kahden kuukauden sisällä irtisanomisajan päättymisestä.Koulutus voidaan järjestää outplacement- eli uudelleensijoittumisvalmennuksena ja yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti.

KATI STENIUS