KATI STENIUS

Ta kontakt
Työuupumus

TYÖUUPUMUKSESTA TYÖN IMUUN – TARTU TYÖUUPUMUKSEEN!

Kerroin edellisessä blogitekstissäni siitä, miten itse sairastuin työuupumukseen ja kuinka hiljalleen olen löytämässä taas sen entisen Katin – työstään innostuneen, innovoivan ja energisen. Olen perehtynyt aiheeseen syvälle myös muutoin kuin itse uupumuksen läpikäyneenä. Lupasin kertoa teille, miten työuupumusta voi ehkäistä, mutta myös mitata helposti ja luotettavasti.

Työuupumuksesta on tullut vaarallisen normaalia, emmekä osaa edes aavistaa, kuinka paljon on sellaista työpahoinvointia, joka ei koskaan kirjaudu tilastoihin. Suomessa joka neljäs kokee työuupumuksen oireita. Usein vakavasti työuupuneet saavat masennusdiagnoosin, vaikka kyseessä ovat kaksi täysin eri asiaa. Tämä siksi, että uupuneet olisivat oikeutettuja sairauspäivärahaan.

’Työuupumuksen ei enää tule olla organisaation sängyn alla lymyävä mörkö, vaan siihen tulee tarttua tiukoin ottein.’

Työuupumuksen ei enää tule olla organisaation sängyn alla lymyävä mörkö, vaan siihen tulee tarttua tiukoin ottein. Työuupumuksen tunnistaminen, käsittely ja ennaltaehkäiseminen ovat äärimmäisen tärkeää sekä yritykselle että organisaatioille. Kun tartumme uupumukseen, voimme lisätä hyvinvointia, parantaa tyytyväisyyttä ja työn laatua. Toimimalla ja ennakoimalla organisaatiot voivat vähentää poissaoloja ja vaihtuvuutta.

Ennakoi ja tunnista

Maslach Burnout Inventory (MBI) + Areas of Worklife (AWS) on työuupumuksen laajuuden ja todennäköisten syiden arvioimiseen kehitetty työkalu. Se auttaa arvioimaan työntekijöiden hyvinvointia, työn imua ja työuupumuksen laajuutta. Se on myös työkalu, jonka avulla voi arvioida työuupumuksen todennäköisiä syitä ja siten auttaa myös kehittämään yksilöitä, organisaatiota ja sen johtoa. MBI on kansainvälisesti tunnetuin, käytetyin ja tutkituin työuupumuskysely, jonka asteikolla arvioidaan uupumusateista väsymystä (kadonnut energia), kyynistyneisyyttä (kadonnut into) ja ammatillista itsetuntoa (kadonnut itseluottamus).

AWS, Työelämän osa-alueet, on lyhyt MBI:tä täydentävä kyselylomake, jonka luotettavuus ja pätevyys on osoitettu useissa ammatillisissa ympäristöissä. Se arvioi työntekijöiden käsityksiä työpaikan ominaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa siihen, kokevatko he työnimua vai työuupumusta. AWS-asteikolla arvioidaan koettua yhteensopivuuden tai yhteensopimattomuuden astetta organisaation keskeisten osa-alueiden kanssa. Näitä ovat työmäärä, vaikutusmahdollisuudet, palkitseminen, yhteisö, oikeudenmukaisuus ja arvot. Mittaaminen on olennaista, sillä yhteensopimattomuus saattaa olla merkittävä tekijä työuupumuksen synnyssä.

Mashlachin Burnout Inventory -kysely yhdessä Areas of Worklife -kyselyn kanssa voivat auttaa perehtymään työuupumuksen ja työpaikkakulttuurin väliseen suhteeseen. Löytämään työuupumusta mahdollisesti aiheuttavia tekijöitä ja antamaan ehdotuksia stressin vähentämiseksi. Se tarjoaa myös opastusta muutoksen edistämiseen työuupumuksen käsittelyssä.

Helppo ja nopea sekä nyt myös suomeksi!

Suomenkielisenä online-kyselynä tehtävä kysely on lyhyt ja nopea täyttää. Kysely on valmis alle vartissa. Kyselyn tuloksena saat käyttöösi syvälliset ja tarkat tulokset nopeasti. Saatu raportti on perusteellinen ja auttaa tulkitsemaan arvioinnin tuloksia itsenäisesti. Raportti sisältää mm. räätälöityjä suosituksia, ehdotuksia ja ratkaisuja työelämän ongelmiin. Tulee kuitenkin muistaa, että raportti auttaa tulkitsemaan arvioinnin tuloksia, mutta se ei ole diagnostinen työkalu.

Suosittelen jokaista organisaatiota toteuttamaan tilannearvion ja varmistamaan, ettei uupumus väijy kulman takana. Kun merkit huomataan ajoissa, on ongelmiin helpompi reagoida – lisätä hyvinvointia, parantaa työtyytyväisyyttä ja työnlaatua sekä luoda terveempää työelämää. Kauttani saat omaan käyttöösi Maslach Burnout Inventory (MBI) + Areas of Worklife (AWS) -kyselyt. Ennakoi ja ota yhteyttä

Miten työyhteisössä voi ehkäistä stressiä ja siitä johtuvaa työuupumusta?

  • Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan arvioimaan työn terveys- ja turvallisuusriskit.

  • Esimiehen tulee käydä jokaisen työntekijän kanssa säännöllisesti henkilökohtainen kehityskeskustelu, jossa suunnitellaan myös tulevaa toimintaa.

  • Organisaatiossa on oltava käytössä varhaisen tuen toimintamalli, johon on koottu hälytysmerkit ja toimenpiteet työkykyä uhkaavissa tilanteissa.

  • Työpaikan eri toimijoiden tulee huolehtia osaamisestaan työhyvinvoinnin alueella ja tehdä yhteistyötä henkisen hyvinvoinnin ja työkyvyn edelletysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

  • Voit myös ottaa yhteyttä minuun – Maslach Burnout Inventery + Areas of Worklife on hyvä lisä työkalupakkiisi arvoimaan työuupumuksen laajuutta ja todennäköisiä syitä.

OTA YHTEYTTÄ

KATI STENIUS