KATI STENIUS

Ta kontakt

COACHING

Stärk kompentensen och arbetshälsan

Stärk din kompetens och ditt välmående på jobbet i ditt företag genom coaching för arbetsledare och personal

Som coach hjälper jag dig och din personal att hitta de talanger som hjälper dig att nå dina mål mest effektivt och att de är realistiska. Coaching stöder både handledare och personal att hitta sin verkliga potential, fokusera på sina egna styrkor och utveckla sina färdigheter.

Coachningen genomförs efter företagets behov och resurser på nivå med arbetsledare, medarbetare och/eller personal men jag coachar även privatpersoner i olika livssituationer. Vi skräddarsyr coaching efter din specifika situation så att du kan prioritera dina mål och fokusera på din utveckling. 

Det kan finnas en mängd olika utgångspunkter bakom coachning:
 • Kartlägga och förebygga utbrändhet

 • Karriärcoacha i uppsägnings- och vidarebosättningssituationer

 • Främja välmåendet i arbetet på individnivå och i arbetsgemenskapen

 • Stärka teamarbete, ledarskap och förmansförmåga

 • Utveckla individuellt arbete och stärk den personliga utvecklingen

Fördelar med coaching:
 • Hitta de personliga styrkorna

 • Fördjupa självmedvetenheten och förbättra produktiviteten

 • Förstärk välmåendet på individnivå och i arbetsgemenskapen

 • Främja teamarbetet och ledarskapen

 • Frigör och utnyttja potentialen maximalt

 • Lär dig hantera din tid bättre

Genom att satsa på högkvalitativt tillsynsarbete, hitta individuella styrkor och utveckla kompetens blir arbetsgemenskapen en dynamisk helhet där individen har möjlighet att på ett bra sätt kunna ta tillvara sina styrkor. En motiverad och engagerad arbetsledare gör det bästa resultatet tillsammans. Coachande personal och arbetsledare stödjer de kompetenser som är viktiga för företagens framgång och ökar trivseln i arbetet.

Coachingsprocessen går att genomföra på distans, enligt kandidatens behov. Coaching kan endera ske som kontinuerlig eller riktad coachning och beroende på behovet endera individuellt eller i grupp. En personlig coachning varar ca 3–6 månader och jag planerar coachningen efter kandidatens behov.

I coachingen använder jag mig av olika övningar, personlighetstest, en känslomässig färdighetsmätare och vid behov en utbrändhetsmätare. Dessa gör att jag kan kartlägga och identifiera typen av kandidat samt situationen. Under coachingmöten diskuterar vi och reflekterar över de resultat som kommit fram från övningarna, testerna och de olika mätarna.

Genomförande av coaching:
 • Moderna indikatorer: olika indikatorer används som underlag för coachning, till exempel genom att mäta utbrändhet.

 • Personliga utvärderingar: individuella utvärderingar ger tillgång till personlig utveckling och förstärkning av styrkor som en del av arbetsgemenskapen.

 • Övningar: Känslomässiga färdigheter och värdeövningar öppnar vägen för både fördjupad självmedvetenhet och framgång för hela laget.

 • Vetenskapligt tillvägagångssätt: Coaching använder de senaste innovationerna inom lärande och vetenskap, såsom hjärnbaserad coachning, för att utveckla ledarskapsförmåga.

Respons

SERVICE

BE OM OFFERT IDAG!

TA KONTAKT

” Du är riktigt bra på ditt jobb”

”EQ raporten var väldigt givande”

” En väldigt bra helhet”

”Du visste hur man ställer de rätta frågor, att tänka på dem och prata om dem har varit konkreta och givande ”

”De enskilda mötena är verkligen användbara. Sättet som du har väglett och drivit mig mot rätt riktning har varit det bästa. Utan ditt stöd skulle jag inte ha gjort dessa ändringar. ”

” Interaktionen med dig har visat hur viktigt interaktion överlag faktiskt är”

KATI STENIUS

Servcie
Kontaktuppgifter

The Work Lagoon Oy
Lilla Robertsgatan 9
00180 Helsingfors

Tfn 0400 436 437
kati.stenius@theworklagoon.fi

F-nummer: 2711005-8

Dataskyddsbeskrivning

KATI STENIUS