KATI STENIUS

Ta kontakt

COACHING

– Stärk kompentensen och arbetshälsan

Coaching för teamleads och personal

En motiverad och engagerad teamleads gör resultat tillsammans med personalen. Coaching för personal och teamleads stöder kompetensen som är viktig för företagets framgång samt ökar arbetshälsan.

Genom att satsa på ett chefsarbete av hög kvalitet, på att finna styrkorna hos varje individ och utveckla kompetensen blir arbetsgemenskapen en dynamisk helhet, i vilken individen har en möjlighet att må bra och använda sina styrkor.

Fördelar med coachingen:

Coachingen stöder såväl teamleadsen som personalen i att finna sin genuina potential, att koncentrera sig på sina individuella styrkor och utveckla sin kompetens.

 • Man finner sina egna individuella styrkor

 • Självkännedomen fördjupas och produktiviteten ökar

 • Den individuella arbetshälsan ökar och följaktligen ökar också arbetshälsan i hela arbetsgemenskapen

 • Teamarbetet och ledarskapet förstärks

 • Den bästa och genuina potentialen frigörs och kan tas i bruk

Exempel på behov för coaching

Coachingen sker enligt företagets behov och resurser på teamleads-, tjänstemanna- och/eller personalnivå. Coachingen kan ske fortlöpande eller punktinsatsningsvis.

Det kan finnas många utgångspunkter för coachingen:

 • Kartläggning och förebyggandet av utbrändhet i arbetet

 • Karriärcoachning vid uppsägningar och omplaceringar

 • Främjandet av arbetshälsa på individ- och arbetsplatsnivå

 • Teamarbete, chefs- och teamleadskompetenser

 • Individuellt arbete och personlig utveckling

WORKPLACE BIG FIVE™

Coachingen – såhär sker den

 • Moderna mätare: man använder olika mätare som grund för coachingen t.ex. genom att mäta utbrändhet i arbetet.

 • Personutvärdering: genom individuell utvärdering finner man redskap för personlig utveckling och individuella styrkor en del av arbetsgemenskapen.

 • Övningar: Emotionell kompetens och övningar i värderingar öppnar upp för en djupare självkännedom och framgång för hela teamet.

 • Vetenskaplig approach: vid coachningen använder man den nyaste innovationerna för inlärning och vetenskap såsom Brain Based Coaching vid utvecklandet av ledarskapskompetensen.

Vid coachingen kan man använda den inkluderande distanscoachingsprocessen. På grund av koronasituationen kan hela coachingen ske på distans.

SERVICE

BE OM OFFERT IDAG!

TA KONTAKT

Beställ nyhetsbrev här

  Jag är intresserad av

  KATI STENIUS

  Servcie
  Kontaktuppgifter

  The Work Lagoon Oy
  Lilla Robertsgatan 9,
  00180 Helsingfors

  Tfn 0400 436 437
  kati.stenius@theworklagoon.fi

  F-nummer: 2711005-8

  Dataskyddsbeskrivning

  KATI STENIUS