KATI STENIUS

OTA YHTEYTTÄ

valmennukset

– Vahvista osaamista ja työhyvinvointia

Valmennukset esihenkilöille ja henkilöstölle 

Motivoitunut ja sitoutunut esihenkilö tuottaa yhdessä henkilöstön kanssa tulosta. Henkilöstön ja esihenkilöiden valmennus tukee yrityksen menestymisen kannalta tärkeää osaamista ja lisää työhyvinvointia.

Panostamalla laadukkaaseen esihenkilötyöhön, yksilöllisten vahvuuksien löytämiseen ja osaamisen kehittämiseen, työyhteisöstä tulee dynaaminen kokonaisuus, jossa yksilöllä on mahdollisuus voida hyvin ja hyödyntää vahvuuksiaan.

Valmennuksen hyödyt:

Valmennukset tukevat niin esihenkilöitä kuin henkilöstöä löytämään aidon potentiaalinsa, keskittymään omiin vahvuuksiin ja kehittämään osaamistaan.

 • Luontaisten vahvuuksien löytyminen

 • Itsetuntemuksen syveneminen ja tuottavuuden parantuminen

 • Hyvinvoinnin edistyminen yksilötasolla ja työyhteisössä

 • Tiimityöskentelyn ja johtajuuden vahvistuminen

 • Paras ja aito potentiaali vapautuu käyttöön

Esimerkkejä valmennustarpeista

Valmennukset toteutetaan yrityksen tarpeiden ja resurssien mukaisesti esihenkilö-, toimihenkilö- ja/tai henkilöstötasolla. Ne voidaan toteuttaa jatkuvana valmennuksena tai täsmävalmennuksina.

Valmennuksen taustalla voi olla monenlaisia lähtökohtia:

 • Työuupumuksen kartoittaminen ja ennaltaehkäiseminen

 • Uravalmennukset irtisanomis- ja uudelleensijoittamistilanteissa

 • Työhyvinvoinnin edistäminen yksilötasolla sekä työyhteisössä

 • Tiimityöskentely, johtaminen ja esimiestaidot

 • Yksilötyöskentely ja henkilökohtainen kehitys

WORKPLACE BIG FIVE™

Valmennusten toteuttaminen

 • Modernit mittarit: erilaisia mittareita käytetään valmennusten pohjana esimerkiksi mittaamalla työuupumusta.

 • Henkilöarvioinnit: yksilökohtaisten arviointien kautta päästään käsiksi etenkin henkilökohtaiseen kehitykseen ja vahvuuksien löytämiseen osana työyhteisöä.

 • Harjoitukset: tunnetaidot ja arvoharjoitukset avaavat väyliä sekä itsetuntemuksen syventämiseen että koko tiimin menestymiseen.

 • Tieteellinen lähestymistapa: valmennuksissa hyödynnetään oppimisen uusimpia innovaatioita ja tiedettä, kuten Brain Based Coaching, johtamistaitojen kehittämisessä.

Valmennuksissa on mahdollisuus hyödyntää osallistavaa etävalmennusprosessia. Koronatilanteesta johtuen koko valmennusprosessi on mahdollista toteuttaa etänä.

PALVELUT

PYYDÄ TARJOUS TÄNÄÄN!

OTA YHTEYTTÄ

Tilaa uutiskirje tästä

  KATI STENIUS