KATI STENIUS

Ta kontakt

Utbildningar och coaching för hälso- och socialbranschen  

Påverka HR-processerna i hälsovården 

Chefsutbildningar och coaching för professionella inom hälso- och socialbranschen 

Chefsutbildningarna stöder utvecklandet av arbetsgemenskapen och förmansarbetet varje dag och då man strävar efter att nå målsättningar på bred front. Våra utbildningar och coachingen är utvecklade för proffsen inom hälsovård och socialsektorn.

Coachingen stöder nyrekryteringar och ledarskap. Den stärker personalens stabilitet och arbetsgivarimagen. Genom utbildningarna kan du skapa nya modeller, får fungerande arbetsredskap och ett fräscht nytänk.

Fördelar med förmansutbildningar

Gott personalledarskap och förmansarbete inverkar dagligen i hur smidigt arbetet sker samt i personalens upplevelse om arbetet. Dessa är faktorer som påverkar både människornas produktivitet och den ekonomiska produktiviteten. Ett gott ledarskap återspeglas i arbetsgemenskapen på många sätt:

 • Sjukfrånvaron och olycksfallsriskerna minskar

 • Att orka med i jobbet och produktiviteten i arbetet ökar

 • Den positiva arbetsgivarimagen blir starkare, vilket underlättar rekryteringen

 • Personalen stannar längre när de trivs bättre

 • Kostnadseffektiviteten ökar på medellång och lång sikt

Coachingen följer en stig – exempel

Vi erbjuder olika helheter i förmansutbildningarna på hälso- och socialbranschen. En utbildning kan sammanställas av färdiga moduler eller skräddarsys enligt kundens behov. Processen kan beskrivas som en stig som vi tillsammans beger oss ut på. Den gemensamma vandringen sker under 3-6 månader.

 • Utredning av situationen och stommen för de gemensamma mötena

 • Individuell coaching stöder individens utveckling

 • Deltagarna får sina WorkPlaceBig-5 och EQ.i 2.0 –profiler

 • Beroende på situationen lägger man till Maslach Burnout Toolkit™ 

 • Intensivt slutmöte som stärker resultatet av utbildningen

 • Slutrapporten ger en bild om hur man nått de gemensamma målen och visar de personliga styrkorna

Förmanscoachingen – vad innehåller den och hur framskrider den?

Coachingen inleds med ett gemensamt startmöte och med individuella möten. Vi kartlägger de individuella behoven och belyser de individuella målen. Detta utgör en väsentlig del av en lyckad coaching och utbildning. I framtiden utgör de gemensamma mötena stommen för coachingen. Man går omsorgsfullt igenom framstegen och sätter upp nya mål.

 • Individuella behov: Vi tar fram de individuella behoven och målsättningarna för var och en. Tre individuella coachingar ingår.

 • Uppföljning: Både vid de gemensamma mötena och vid den individuella coachigen stärker man det som tar individen i mål allt efter som utbildningen framskrider. Resultaten börjar synas.

 • Sammandrag: Vid det sista mötet gör vi ett sammandrag om resultaten och utbildningsupplevelserna. Dessutom får organisationen ett sammandrag i form av en skriftlig rapport.

SERVICE

BE OM OFFERT IDAG!

TA KONTAKT

Beställ nyhetsbrev här

  KATI STENIUS

  Servcie
  Kontaktuppgifter

  The Work Lagoon Oy
  Lilla Robertsgatan 9
  00180 Helsingfors

  Tfn 0400 436 437
  kati.stenius@theworklagoon.fi

  F-nummer: 2711005-8

  Dataskyddsbeskrivning

  KATI STENIUS