Kati Stenius

Kati Steniuksella on 25 vuoden monipuolinen työkokemus, Aalto-yliopiston Executive Education MBA-tutkinto sekä erittäin ratkaisukeskeinen ja motivoiva lähestymistapa. Kumppanina Kati kuuntelee asiakkaan toiveita ja omaksuu asiakkaan arvot.  

Kati on ollut myös starttaamassa useita yrityksiä, ja viihtyy edelleen erinomaisen hyvin muiden yrittäjien ja yrittäjähenkisten ihmisten kanssa. 

Apuna kriittisissä työnantajatilanteissa

Työnantajamarkkinoinnissa onnistuminen on yrityksille nykyisin kriittisen tärkeää. Hakijakokemus määrittelee, minkälainen viesti yrityksestä kulkeutuu eteenpäin. Rekrytoinneissa onnistuminen puolestaan sanelee yrityksen liiketoimintamenestyksen. 

Hyödyntämällä Katin työnhakija-arviointeja voidaan tehdä parempia valintoja hakijoiden joukosta. Silloin valinta ei perustu ainoastaan työnhakijan menneeseen suoriutumiseen. 

Hakijakokemus

Ammattimaisesti hoidettu rekrytointikokonaisuus on koko yrityksen tavaramerkin markkinointia ja vahvistaa positiivista kuvaa sen palveluista ja tuotteista. Se, miten organisoitte rekrytoinnit, käsittelette hakemuksia ja kommunikoitte hakijoiden kanssa kertoo paljon yrityksestänne. Hyvin hoidettu rekrytointi vahvistaa tavaramerkkiänne ja tekee teistä houkuttelevan työnantajan.

Usein Katin tukea tarvitaan myös rekrytointivalintojen tekemisessä. Esimerkiksi silloin, kun loppuvaiheessa on jäljellä 2-3 tasavahvaa hakijaa, ja on tarpeen saada lisää tietoa ja ymmärrystä, mihin valinta perustaa. Näissä tilanteissa Kati tekee yhden tai kaksi erilaista henkilöarviota. Niiden perusteella selvitetään hakijan persoonallisuus ja miten hän sopii tiimiin. Työkaluina käytetään mm. EQ-i 2.0 -tunneälymittaria. Tunnetaitojen mittaamisella on suuri korrelaatio rekrytoinnin menestykseen, sillä se laskee rekrytoinnin epäonnistumisprosentin tyypillisestä 25 prosentista 4-5 prosentin tasolle. Tarvittaessa Kati myös haastattelee hakijoita, mutta rekrytointipäätös jää aina yritykselle.

Koulutus 

Vuosina 2014-2015 Kati Stenius toteutti monivuotisen haaveensa ja suoritti Aalto-yliopiston Executive Education -ohjelman mukaisen MBA-tutkinnon. Kati syventyi muutoksen ja uudistamisen teorioihin sekä käytännön toteutukseen. Suuri osa opinnoista liittyi henkilöstöhallintoon. Kati luki ja kirjoitti positiivisesta psykologiasta ja stressinhallinnasta sekä paneutui yleiseen hyvinvointiin liittyviin tekijöihin. Lopputyönsä Kati kirjoitti suuren pörssiyhtiön HR-osastolle paneutuen kykyjenetsintään, työnantajamielikuvan rakentamiseen ja työntekijöiden motivointiin.

Kati Stenius on myös sertifioitunut WorkPlace Big Five -profilointityökalun käyttöön.  

Tutustu lisää:

The Work Lagoon – Yrityksen nimen tarina

The Work Lagoon sai nimensä Välimeren purjehduksella eräällä laguunilla, jossa Kati oli miettimässä, mitä haluaa tehdä isona. Suuri osa meistä viihtyy ja voi hyvin vedessä ja veden äärellä. Mielikuva laguunista kuvastaa hyvin menestyvän työpaikan työympäristöä. 

Veden, siis työympäristön, tulee olla happirikas, läpinäkyvä ja toimiva ekosysteemi, jossa jokaisen on hyvä hengittää ja elää. Toimivassa ekosysteemissä, eli työyhteisössä, jokainen sen jäsen on yhtä arvokas, on hänen roolinsa mikä tahansa. Olemme kaikki jollakin tavalla tärkeitä toisillemme. Kaikilla on erilaisia vahvuuksia ja jokainen tarvitsee myös toisten tukea.

Ihmiset ovat kuin meri. Pinnalla saattaa myrskytä, mutta pinnan alla on aina tyyntä. Yritys joka pystyy katsomaan pintaa syvemmälle pärjää muuttuvassa maailmassa. Ymmärtämällä ihmiskäyttäytymisen periaatteita saavutetaan pysyvä ja merkittävä kilpailuetu.

Haluatko tietää lisää?