KATI STENIUS

Ta kontakt

KATI STENIUS

KATI STENIUS

Min mångsidiga arbetserfarenhet överspänner 25 år. Jag har en Executive Education MBA-examen från Aalto-universitetet och är ytterst lösningsorienterad och har ett motiverande sätt att ta mig an människor och olika uppgifter. Jag lyssnar alltid på kundens önskemål och omfattar kundens värderingar. Jag har varit med om att starta flera företag och trivs fortfarande utmärkt med andra företagare och personer med entreprenörssinne.

UTBILDNING

Under åren 2014-2015 förverkligade jag min dröm sedan många år och tog MBA-examen i Executive Education –programmet vid Aalto-universitetet. Jag djupdök i olika teorier om förändring och förnyelse och i hur dessa kunde implementeras i praktiken. En stor del av mina studier hade att göra med personaladministration. Jag läste och skrev om positiv psykologi och stresshantering och satte mig in i faktorer som anslöt sig till allmänt välmående. Mitt slutarbete gjorde jag för en HR-avdelning i ett stort börsnoterat företag. I arbetet satte jag mig in i att finna kompetenser och förmågor, att bygga upp arbetsgivarimage och i att motivera arbetstagarna. Detta har varit min väg till att bli företagare, en företagare som specialiserat sig på rekrytering och arbetsgivarimage.

Jag innehar också WorkPlace Big Five certifikatet och certifikatet för profileringsverktyget Tunnetaito EQ.i.2.0

THE WORK LAGOON – STORYN BAKOM NAMNET

Under en semesterresa till Medelhavet satt jag vid en lagun och funderade över vad jag vill göra som företagare. En stor del av oss trivs och mår bra både i och vid vatten. Bilden av en lagun avspeglar fint arbetsmiljön i ett framgångsrikt företag.

Vattnet i lagunen, dvs. arbetsmiljön, måste ha gott tom syre, vara transparent. Lagunen skall ha ett fungerande ekosystem i vilket alla kan andas och leva gott. I ekosystemet är varje medlem lika värdefull oavsett sin roll. Vi är alla viktiga för varandra på ett sätt eller annat. Vi har olika styrkor och vi behöver också stöd av varandra.

Många kopplar ihop ordet Lagoon med namnet på ett fint hotell. Man kommer att tänka på ett lockande välrenommerat semesterparadis eller resort. Varje resort måste ta hand om sina kunder, säkerställa att kunderna talar gott om det och att de återvänder. Även marknadsföringen är viktig för framgången. Rekryterare måste förstå vilken betydelse arbetsgivarimagen och marknadsföringen har för företagets framgång.

KATI STENIUS

Servcie
Kontaktuppgifter

The Work Lagoon Oy
Lilla Robertsgatan 9,
00180 Helsingfors

Tfn 0400 436 437
kati.stenius@theworklagoon.fi

F-nummer: 2711005-8

Dataskyddsbeskrivning

KATI STENIUS