KATI STENIUS

Ta kontakt

KATI STENIUS

Kati Stenius

Min mångsidiga arbetserfarenhet överspänner 25 år. Jag har en Executive Education MBA-examen från Aalto-universitetet och är ytterst lösningsorienterad och har ett motiverande sätt att ta mig an människor och olika uppgifter. Jag lyssnar alltid på kundens önskemål och omfattar kundens värderingar. Jag har varit med om att starta flera företag och trivs fortfarande utmärkt med andra företagare och personer med entreprenörssinne.
OM MIG

Jag är pionjär inom modern och sökandebaserad rekrytering samt erfaren outplacementcoach. Att lyssna på kundens önskemål och omfamna kundens värderingar har alltid varit viktigt för mig. Jag har själv startat flera företag och trivs fortfarande bra med andra entreprenörer och likasinnade personer. Jag har också stöttat hundratals finska företag i att förnya sina rekryteringsprocesser. Under de senaste åren har jag erbjudit dussintals helt individuella karriärcoachningar för allt från fabriksinstallatör till CFO. Coachingarna gör jag helhjärtat eftersom det ligger så nära mitt hjärta.

Jag har +25 års mångsidig arbetserfarenhet, BrainBased coachexamen och ett mycket lösningsfokuserat och motiverande förhållningssätt. 2014–2015 förverkligade jag min fleråriga dröm och avslutade min MBA-examen i enlighet med Aalto-universitetets Executive Education-program. Jag läste och skrev om positiv psykologi och stresshantering och fokuserade på faktorer relaterade till allmänt välbefinnande. Jag gjorde mitt examensarbete för HR-avdelningen på ett stort börsnoterat företag, med fokus på talangsökning, arbetsgivarimage och engagerandet av de anställda. Sedan dess har jag fördjupat mig inom möjligheter som tekniken medför och kommit in i SaaS-världen som entreprenör. Jag tror starkt på att de nya digitala tjänsterna kommer att förbättra arbetslivet, ledningen, motståndskraften och arbetsglädjen.

År 2015 grundade jag mitt företag The Work Lagoon Oy och det var så jag blev konsult.

Redan i början av min entreprenörskarriär stötte jag på Teamtailor av en slump och efter ett par veckors diskussion bestämde jag mig för att hämta verktyget till Finland. Jag arbetade som landschef och byggde upp en finsk organisation. På tre år blev det det mest använda verktyget på marknaden i Finland och i dagens läge jobbar jag fortfarande som återförsäljare för Teamtailor.

Eftersom personlighetsbedömningarna är en viktig del av professionella rekryteringar, har jag erbjudit lämplighetstester sedan 2016. Jag har certifikat för både WorkPlace Big Five och Emotional Quotient-Inventory 2.0® EQ.i.2.0. År 2021 fick jag även AoN Assessment Certificate. Dessutom innehåller verktygslådan Maslach Burnout Toolkit™ utmattningsriskbedömning och WorkPlace Values värdetest.

MIN KARRIÄR
THE WORK LAGOON –                STORYN BAKOM NAMNET

Under en semesterresa till Medelhavet satt jag vid en lagun och funderade över vad jag vill göra som företagare. En stor del av oss trivs och mår bra både i och vid vatten. Bilden av en lagun avspeglar fint arbetsmiljön i ett framgångsrikt företag.

Vattnet i lagunen, dvs. arbetsmiljön, måste ha gott om syre, vara transparent. Lagunen skall ha ett fungerande ekosystem i vilket alla kan andas och leva gott. I ekosystemet är varje medlem lika värdefull oavsett sin roll. Vi är alla viktiga för varandra på ett sätt eller annat. Vi har olika styrkor och vi behöver också stöd av varandra.

Många kopplar ihop ordet Lagoon med namnet på ett fint hotell. Man kommer att tänka på ett lockande välrenommerat semesterparadis eller resort. Varje resort måste ta hand om sina kunder, säkerställa att kunderna talar gott om det och att de återvänder. Även marknadsföringen är viktig för framgången. Rekryterare måste förstå vilken betydelse arbetsgivarimagen och marknadsföringen har för företagets framgång.

KATI STENIUS

Servcie
Kontaktuppgifter

The Work Lagoon Oy
Lilla Robertsgatan 9
00180 Helsingfors

Tfn 0400 436 437
kati.stenius@theworklagoon.fi

F-nummer: 2711005-8

Dataskyddsbeskrivning

KATI STENIUS