KATI STENIUS

OTA YHTEYTTÄ

Outplacement

Tue Outplacement-palveluilla

Outplacement-palvelu tukee irtisanottua työntekijää ja rakentaa yrityksen työnantajakuvaa

Outplacement-palvelua hyödynnetään yt-neuvotteluissa sekä irtisanomistilanteissa, jossa työnantajan tuki on erityisen tärkeää. Palvelua kannattaa hyödyntää sekä toimihenkilö- että suorittavan työn puolella.

Irtisanomiset ovat ikävä ja koko työyhteisöä koskettava tapahtuma, jossa työnantajakuvatyössä annetut lupaukset todella punnitaan. Inhimillinen ja asiallinen vaikean asian käsittely on kriittistä sekä irtisanotuille että jatkaville työntekijöille. Irtisanotuilla työntekijöillä on lakisääteisen muutosturvan kautta oikeus saada työllistämistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Eikä tuen tarve rajoitu vain työntekijöihin, vaan kannattaa yhtä lailla muistaa, että myös esihenkilöt ja HR tarvitsevat tukea.

Mitä outplacement-palveluun sisältyy?

Vastuullinen työnantaja panostaa irtisanotuille tai uusiin rooleihin ohjattavien henkilöiden valmennusten laatuun. Pitkällä tähtäimellä inhimillinen ja osaava tukipalvelu vaikuttaa kokemukseen yrityksestä työnantajana ja rakentaa työnantajabrändiä. Työnantajakuva rakentuu koko työsuhteen elinkaaren ajan, eikä irtisanomistilanne ole poikkeus. Vaikka irtisanominen ja uudelleen sijoittaminen on monesti ikävä tapahtuma, voi sen kuitenkin toteuttaa inhimillisesti ja arvokkaasti.

”Pitkä kokemus työelämästä hyvin eri toimialoilla, empaattinen persoonani sekä nykyinen työnkuvani antaa vankan pohjan valmennukselle.”

Millaisia rooleja ja osaajia voin tukea outplacement-valmennuksissa?

Usein ajatellaan, että outplacement-valmennukset ovat etu vain osalle työntekijöistä, mutta sitä kannattaa hyödyntää mahdollisimman laajasti. Ole rohkeasti yhteydessä, ja autan hahmottamaan outplacement-valmennuksen hyödyt ja mahdollisuudet, koskivatpa irtisanomiset sitten johtoa, toimihenkilöitä tai tuotannon työntekijöitä. Tärkeintä on, ettei henkilöä jätetä yksin tilanteessa, vaan hänelle on tukea ja neuvoja tarjolla valmennusten myötä.

Miten outplacement-valmennus etenee ja mitä se sisältää?

Moni ajattelee, että outplacement-palveluksi riittää muutaman kerran tapaaminen. Lisäksi kokonaisvaltainen outplacement-valmennus saatetaan sekoittaa huomattavasti suppeamman uravalmennuspalvelun kanssa, vaikka kyse on eri asioista.

Monet toimijat tarjoavat kolmen kerran palvelua, mutta todellisuudessa ero kolmen ja seitsemän kerran välillä on merkittävä. Työkalupakkiini kuuluu sekä etävalmennukset että kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset, joista kerron mielelläni tarkemmin.

Esimerkki 5 askeleen valmennuspolusta

Kun asiakas valitsee tyypillisen valmennuspolun, jossa keskitytään siihen, miten henkilö löytää ja saa uuden työn, on valmennuspolku melko suoraviivainen.

 1. Alkukartoituksen ja reflektoinnin aiempaan työelämään

 2. Ura- ja työelämätavoitteiden asettamisen

 3. Henkilö- ja/tai tunnetaitojen itsearvionnin, profiilipurku

 4. Mentoroinnin työnhakuun

 5. CV:n ja Linkedin-profiilin päivityksen ja näkyvyyden varmistamisen

 6. Arvokartoituksen, SWOTin ja verkostokartoituksen – Asiakkaan kokiessa tarpeelliseksi, jokin näistä voidaan järjestää harjoitushaastatteluna ulkopuolisen rekrytoijan kanssa.

TIESITKÖ?

Palveluun voidaan liittää erilaisia työnhakuprosessia tukevia osia ja seurantavalmennuksia, tarkempia ja laajempia reflektointeja ja työpersoona-analyyseja sekä laajempaa koutsausta työnhakuun ja haastatteluihin.

Lisäpalvelut valmennuspolkuun:

Edellisten palveluiden ja neuvonnan lisäksi voidaan valmennuspolkuun tuoda useita muita elementtejä tarpeen mukaan:

 • Esihenkilötaitojen kehittäminen

 • Elämänarvojen tutkiskeluharjoitukset

 • Omaan hyvinvointiin liittyvät osiot

 • Räätälöidyt valmennusmodulit

Vinkkejä valmennettaville:

Valmennettavalla on myös omaa vastuu tulevaisuudestaan sekä valmennuksen vaikuttavuudesta. Ole sitoutunut, tee annetut tehtävät ja ole läsnä tapaamisissa. Roolini valmentajana on esittää kysymyksiä, auttaa oivaltamaan ja vahvistamaan vahvuuksia. Lisäksi annan neuvoja työnhakuun ja fasilitoin SWOT- ja verkostokarttasessiot. Kokemukseni rekrytoinnista auttaa usein hahmottamaan työnhakuprosesseja sekä jaksamaan läpi sinnikkyyttä vaativan prosessin.

Näin onnistut outplacement-palvelun hankinnassa!

Hyvä työnantaja antaa valmennettavan itse valita muutamasta vaihtoehdosta valmentajan. On välttämätöntä, että valmennettavan ja valmentajan kemiat toimivat, jotta saadaan aikaiseksi aito luottamus.

Palaute outplacement-palveluistani.
 • Erinomaista keskustelua, vaikka eksyinkin itse välillä aiheesta.

 • LinkedIn-profiilini on nyt kunnossa.

 • Pääsin käymään oman pääni ulkopuolella, ja jouduin ajattelemaan asioita ihan uudesta näkökulmasta.

 • Mietin omat arvoni ja sen, mikä on oikeasti tärkeää elämässä.

 • En ole koskaan osannut asettua rekrytoijan asemaan, nyt osaan sen paremmin.

 • Minulla oli voimakas näkökanta omaan ikääni ja rekrytointiin. Jotenkin nyt pääsin siitä irti – onko tapahtunut jotain vai kuvittelinko vain?

PALVELUT

PYYDÄ TARJOUS TÄNÄÄN!

OTA YHTEYTTÄ

Blogi

Asiakkaiden kommentit

Kati Stenius is….

Name
CEO

KATI STENIUS

Palvelut
Yhteystiedot

The Work Lagoon Oy
Pieni Robertinkatu 9
00180 Helsinki

Puh. 0400 436 437
kati.stenius@theworklagoon.fi

Y-tunnus: 2711005-8

Tietosuojaseloste

KATI STENIUS