KATI STENIUS

Ta kontakt

Outplacement

Stöd med Outplacement-service

Outplacement-servicen stöder den uppsagda arbetstagaren och stärker  företagets arbetsgivarbild. 

Outplacement-servicen används vid samarbetsförhandlingar och vid uppsägningar. Vid dessa är arbetsgivarens stöd extra viktigt. Det är värt att använda servicen både för ledarskapspositioner som för arbetstagare i praktiska arbetsuppgifter.

Uppsägningar är tråkiga och berör hela arbetsgemenskapen. I den svåra situationen väger löften som avgetts för arbetsgivarimagen tungt. Att hantera uppsägningen på ett humant och sakligt sätt är kritiskt både för de uppsagda och för dem som blir kvar. De uppsagda arbetstagarna har genom det lagstadgade omställningsstödet rätt att få coaching eller utbildning som främjar sysselsättningen. Stödbehovet begränsar sig inte endast till arbetstagarna. Man måste komma ihåg att både förmän och HR behöver stöd lika fullt.

Vad ingår i outplacement-servicen?

En ansvarsfull arbetsgivare satsar på kvalitet i coachingen för de uppsagda och för de personer som skall få nya uppgifter. På lång sikt inverkar en human och kompetent stödservice i känslan och ryktet om företaget som arbetsgivare samt bygger arbetsgivarbrandet. Arbetsgivarbrand byggs upp under arbetsförhållandets hela livsspann och uppsägningen utgör inte här ett undantag. Fastän uppsägning och omplacering många gånger är tråkigt, kan man ändå verkställa dessa åtgärder humant och värdigt. I bästa fall är det början till något nytt och bra för båda partnerna. 

Hurudana roller och talanger kan jag stöda i outplacement-coachningarna?

Man tänker ofta att outplacement-utbildningarna är en förmån endast för en del av personalen, men det är värt att använda outplacement så brett som möjligt.

Ta kontakt så ska jag hjälpa dig att se fördelarna och möjligheterna med outplacement-coachingen. Det må gälla uppsägningar i ledningen, inom mellanchefer eller anställda inom mera grundläggande uppgifter. Det viktigaste är att inte överge människan i den här situationen utan stöda och vägleda genom coachning.

Hur framskrider outplacement-utbildningen och vad består den av?

Många tänker att några träffar ett par gånger räcker till för outplacement-servicen. En övergripande outplacement-utbildning kan förväxlas med en mindre karriärcoachnings-service, fastän det är fråga om helt olika saker.

Många providers erbjuder en service som innefattar tre möten, men i verkligheten är skillnaden mellan tre och sju gånger betydande. I min verktygslåda ingår både coaching på distans och personliga möten. Jag berättar gärna närmare om detta.

Coachingstig i 5 steg. exempel

När klienten väljer en typisk coachingstig, på vilken man koncentrerar sig på hur personen skall finna och få ett nytt jobb, är coachingstigen rätt så rak stig.

I servicen ingår:

 1. En första kartläggning och reflektioner om det tidigare arbetslivet

 2. Uppställning av mål för karriär och arbetsliv

 3. Självbedömning av personlighet och emotionell kompetens – Genomgång av självbedömningsprofilen 

 4. Mentorskap vid arbetssökandet

 5. Säkerställandet av att CV:n och LinkedIn –profilen är uppdaterad och synlig

 6. Kartläggning av värderingar, SWOT och nätverk – Om klienten tycker att det är viktigt, kan något av dessa arrangeras som träningsintervju med en utomstående rekryterare.

VISSTE DU?

I servicen kan man lägga till olika delar som stöder och följer upp arbetssökningsprocessen, nogrannare och bredare reflektioner, arbetspersonlighets-analyser samt bredare coaching inför arbetssökandet och intervjuer.

Extra service på coachingstigen:

Förutom servicen här ovan kan man lägga till flera andra element enligt behov till coachingstigen:

- Utvecklandet av förmanskompetensen
- Övningar i att begrunda sina livsvärden
- Delar i anslutning till personligt välmående
- Skräddarsydda coachingmoduler

Tips för coachee:

De som deltar i coachingen har också ett eget ansvar för sin framtid och för hur de tar till sig coachningen. Engagera dig, gör uppgifterna och var närvarande vid träffarna. Min roll som coach är att ställa frågor, hjälpa dig att förstå och stärka dina starka sidor. Dessutom ger jag råd till arbetssökandet och faciliterar SWOT- och nätverksessionerna. Min erfarenhet av rekrytering hjälper ofta att man ser klarare arbetssökarprocesser och orkar igenom en process som kräver ihärdighet.

Skaffa outplacement som fungerar!

En bra arbetsgivare låter den uppsagda själv välja sin coach mellan några alternativ. För att få ett förtroendeingivande förhållande är det nödvändigt att kemierna mellan coachen och den coachade fungerar.

Respons på min outplacement-service

 • Utmärkta diskussioner, fastän jag ibland talade också om annat.

 • Min LinkedIn-profil är nu i skick.

 • Jag lyckades tänka utanför boxen och blev tvungen att fundera på olika saker ur ett alldeles nytt perspektiv.

 • Jag funderade klart över mina egna värderingar och över det som på riktigt är viktigt i livet.

 • Jag har aldrig kunnat sätta mig i rekryterarens ställe, men nu kan jag göra det bättre.

 • Jag har en stark syn på min egen ålder och en kraftig ståndpunkt till rekrytering. På något sätt blev jag kvitt dessa – har det hänt något eller inbillar jag mig bara?

SERVICE

BE OM OFFERT IDAG!

TA KONTAKT

Asiakkaiden kommentit

Kati Stenius is….

Name
CEO

KATI STENIUS

Servcie
Kontaktuppgifter

The Work Lagoon Oy
Lilla Robertsgatan 9
00180 Helsingfors

Tfn 0400 436 437
kati.stenius@theworklagoon.fi

F-nummer: 2711005-8

Dataskyddsbeskrivning

KATI STENIUS