EQ-i 2.0 -tunneälymittari

Mitä on tunneäly?

Tunneälyllä tarkoitetaan tunne- ja sosiaalisia taitoja, jotka auttavat meitä menestymään ja saavuttamaan tavoitteitamme elämässä. Tunneäly vaikuttaa siihen, miten hahmotamme ja ilmaisemme itseämme. Tunneälykäs ihminen osaa luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita sekä toimia muiden ihmisten kanssa. 

Tunneälyä voidaan mitata ja kehittää siinä missä muitakin taitoja, ja sen karttumista voidaan seurata.

Tunneälyyn liittyvien ominaisuuksien on tutkittu selittävän 27 – 45 % menestyksestä. Se ei tietenkään ole ainoa inhimillistä suorituskykyä ja kehityspotentiaalia arvioiva tekijä, mutta erityisesti sen puute saattaa aiheuttaa haasteita. Joidenkin tutkimuksien mukaan 75 % johtamisen epäonnistumisista johtuu tunneälyn puutteista, samoin jopa 70 % asiakasmenetyksistä. 

Jos työnhakijalla on korkea älykkyysosamäärä ja relevanttia työkokemusta, mutta tunneäly on matala, hänen rekrytointinsa on 25 % todennäköisyydellä virhe. Jos sen sijaan työhakijalla on korkea tunneäly, ja hän on edes jompaa kumpaa – älykäs tai kokenut – virheen todennäköisyys laskee 4 – 5 % tasolle. Tunneälyn mittaaminen on siis rekrytoinnin tärkeimpiä vaiheita!  

Miten tunneälyä voidaan mitata?

EQ-i 2.0 on psykometrinen arviointimenetelmä ja ensimmäinen tieteellisesti todennettu tunneälymittari. Se hyödyntää alansa johtavien organisaatioiden tekemää tutkimusta. EQ-i 2.0 mittaa tunneälyä ja sen vaikutusta ihmisiin ja työyhteisöön.

Tieteellisestä validioinnistaa huolimatta tunneälyn testaaminen ei ole pitkä eikä raskas prosessi. Jo lyhyellä testillä voi arvioida hakijan vahvuuksia ja heikkouksia. Tuloksista saa tietysti palautetta, jonka perusteella voi keskittyä kehittämään oikeita asioita. 

Tunneälyä mittaamalla voit:

  • Tehdä parempia henkilövalintoja
  • Kehittää johtajuutta ja valmentaa johtoa
  • Kehittää organisaatiota
  • Rakentaa parempaa tiimiyhteistyötä

Voit tutustua työkaluun tarkemmin sen kehittäjän sivuilla http://www.workplacenordic.com/ 

Haluatko tietää lisää?