Outplacement-uravalmennukset

Valmennusten tavoite on tukea yksilöä siirtymään eteenpäin 

Uravalmennus on palvelu, jota tarjotaan joko uudelleensijoittamistarpeissa oleville työntekijöille tai irtisanotuille henkilöille. Toki uravalmennuksesta on hyötyä myös muille, jotka miettivät mitä haluavat tulevaisuudessa tehdä.

Kati Stenius on valmentanut irtisanottuja työntekijöitä outplacement- eli uudelleensijoittumisvalmennuksissa jo usean vuoden ajan. Katin vahvuus on kohdata jokainen asiakas yksilönä. Valmennukset on aina räätälöity valmennettavan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Outplacement-uravalmennuksissa hyödynnetään uusimpia positiivisen psykologian sekä yksilökeskeisen elämänsuunnittelun oppeja ja työkaluja. Ote on tavoitteellinen ja valmentava, mikä mahdollistaa tehokkaan uuden polun löytämisen työuralla.

Valmennusten tavoite on tukea yksilöä siirtymään eteenpäin ja löytämään uusi työ ja suunta uralle tai vahvistaa ymmärrystä jäädä nykyiselle alalle. Valmennus on aina niin oman sisäisen muutosprosessin työstämistä kuin työnhaun tekniikkaa ja työkaluja. 

Kaikissa valmennuksissa käytetään WorkPlace Big Five arviota, jolla voidaan peilata henkilön persoonallisuutta mielenkiinnon kohteisiin ja vahvuusalueisiin. Tunneälyn mittarina toimiva EQ-i 2.0 avaa hyvin omia vahvuuksia tietyissä tilanteissa suoriutumisessa ja peilaa omaa mennyttä uraa ja siinä suoriutumista. Kummankin profiloinnin tarkoitus on tukea uuden askeleen ottamista oikeaan suuntaan omia vahvuuksia hyödyntäen.

Haluatko tietää lisää?