Rekrytointi

Yritysten suurin kilpailuetu on oikein valitut parhaat työntekijät

Rekrytointiin menee suunnattomasti aikaa ja se vaatii omaa osaamistaan. Pieleen mennyt rekry tulee hyvin kalliiksi, sillä sen kustannukseksi määritellään yleisesti noin 50 000€. Ammattimaisesti hoidettu rekrytointikokonaisuus on koko yrityksen tavaramerkin markkinointia ja vahvistaa positiivista kuvaa sen palveluista ja tuotteista.

Yritysten suurin kilpailuetu on oikein valitut parhaat työntekijät. Parhaat tekijät saadaan rakentamalla vahva työantajamielikuva, Employer Brand, ja liittämällä tämä toimivimpiin tapoihin rekrytoida. Se, miten ammattitaitoisesti yrityksenne rekrytoi ja kohtelee hakijoita prosessin aikana, vaikuttaa ratkaisevasti työnantajamielikuvaanne.

Konsultoinnin rooli osana rekrytointiprosessia

Katin tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään, minkälaista profiilia tehtävään haetaan ja mitkä ovat tärkeimmät kompetenssit, joita hakijoilta odotetaan. Yhteistyö alkaa tyypillisesti profiilin ja tavoitteiden kartoituksella, jonka jälkeen asiakas käynnistää rekrytoinnin itsenäisesti.

Katin rooli konsulttina korostuu prosessin loppuvaiheessa, jossa arvioidaan loppusuoralla olevien hakijoiden kompetensseja ja sopivuutta organisaatioon. Näissä tilanteissa Kati tekee yhden tai kaksi erilaista henkilöarviota. Niiden perusteella selvitetään hakijan persoonallisuus ja miten hän sopii tiimiin. Työkaluina käytetään mm. EQ-i 2.0 -tunneälymittaria tai WorkPlace Big Five -henkilöarviointityökalua. Näin valinta on tehty myös tieteellisin menetelmin, ei pelkästään tunteiden tai kokemuksen pohjalta. Tarvittaessa Kati myös haastattelee hakijoita, mutta rekrytointipäätös jää aina yritykselle.


Haluatko tietää lisää?