KATI STENIUS

Ta kontakt

PERSONLIGHETSBEDÖMNING

En omfattande och professionell rekrytering inkluderar personlighetsbedömning.

Omfattande och professionella rekryteringar inkluderar personlighetsbedömningar. 

Med personlighetsbedömningar undviker du felrekryteringar samtidigt som du identifierar sökandens potential och förmågor. 

Personlighetsbedömningar är ett enkelt och pålitligt sätt att bedöma arbetssökandens lämplighet för jobbet. Jag hjälper dig och ditt företag att få en mer heltäckande bild av kandidaterna. En strukturerad intervju, referenskontroll tillsammans med en personlighetsbedömning, ger de bästa förutsättningarna för att undvika felrekryteringar. Personlighetsbedömningar är alltid en del av en professionell och heltäckande rekrytering. Även efter rekryteringsbeslutet kan resultaten användas till exempel arbetstagarens orientering och handledning.

Prova avgiftsfritt med två kandidater
Ta kontakt
Varför kan du utnyttja personlighetsbedömningar?
  • Identifiera de mest lämpliga kandidaterna och hans eller hennes styrka

  • Ta hand om objektiviteten

  • Förutspå framgång i din arbetsbeskrivning

  • Undvik felrekryteringar (alltid dyrt)

  • Förbättra kandidatupplevelserna

  • Bilden av arbetsgivarens utvecklas med tillit och transparens

  • Använd resultaten från rapporten för en bättre orientering

Jag använder mig av tre olika testmetoder; Work Place Big Five, Aon och EQ-i 2.0. För utvärderingen väljer vi det mest lämpliga testet beroende på kandidatens behov. I ett rent rekryteringsläge, använder jag mest AoN Assistance -testerna. Dessa tester mäter en persons numeriska, verbala och deduktiva resonemang. Personlighetsbedömingarna kan användas i många andra situationer och kan skräddarsys för att passa en specifik situation. Andra situationer är till exempel interna personalutbyten, urval av förmän och en översyn av teamens funktionssätt.

Läs mer om de verktyg som jag använder

SERVICE

BE OM OFFERT IDAG!

TA KONTAKT

KATI STENIUS

Servcie
Kontaktuppgifter

The Work Lagoon Oy
Lilla Robertsgatan 9
00180 Helsingfors

Tfn 0400 436 437
kati.stenius@theworklagoon.fi

F-nummer: 2711005-8

Dataskyddsbeskrivning

KATI STENIUS