KATI STENIUS

OTA YHTEYTTÄ

VALMENNUKSET TERVEYS- JA SOSIAALIALALLE

Vaikuta terveydenhuollon HR-prosesseihin!

Esimiesvalmennukset terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille

Esimiesvalmennukset tukevat työyhteisön ja esimiestyön kehittämistä arjen tarpeissa sekä laajempien tavoitteiden saavuttamisessa – valmennukset on kehitetty terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille.

Valmennukset tukevat rekrytointia ja arjen henkilöstöjohtamista, vahvistavat henkilöstön pysyvyyttä ja sekä parantavat työantajamielikuvaa. Valmennusten avulla voit luoda uusia malleja, toimivia työkaluja ja tuoretta ajattelua.

Esimiesvalmennusten hyödyt

Arjen tasolla hyvä henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö vaikuttaa työn sujuvuuteen, ja henkilöstön kokemukseen työnteosta ja ovat siten yhteydessä niin taloudelliseen kuin inhimilliseen tuottavuuteen. Hyvä johtaminen heijastuu työyhteisössä monin tavoin:

 • Sairauspoissaolot vähenevät ja tapaturmariskit pienenevät

 • Jaksaminen ja työn tuottavuus paranee

 • Positiivinen työnantajakuva vahvistuu

 • Henkilöstön vaihtuvuus vähenee

 • Kustannustehokkuus paranee keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä

Esimerkki valmennuspolusta

Terveys- ja sosiaalialan esimiesvalmennuksissa on tarjolla useita erilaisia kokonaisuuksia. Valmennus voidaan koota valmiista moduuleista tai räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Valmennuksesta syntyy 3–6 kk mittainen polku, joka kuljetaan yhdessä organisaation kanssa.

 • Alkukartoitus ja yhteisten tapaamisten runko

 • Yksilövalmennukset tukemassa henkilökohtaista kehitystä

 • Osallistujille WorkPlaceBig 5- ja EQ.i -profiilit

 • Tilanteesta riippuen kuuluu valmennukseen myös Maslach Burnout Toolkit™

 • Vaikuttava lopputapaaminen vahvistamaan valmennuksesta saatua antia ja tuloksia

 • Loppuraportti muodostaa kuvan yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta ja henkilökohtaisista vahvuuksista

Mitä esimiesvalmennus sisältää ja miten se etenee?

Valmennus aloitetaan yhteisellä aloitustapaamisella. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu yksilötapaamiset ja yksilöllisten tarpeiden kartoittaminen – omien tarpeiden ja tavoitteiden kirkastaminen on oleellinen osa menestyksekästä valmennusta. Jatkossa yhteiset tapaamiset toimivat valmennuksen runkona ja etenemisen purkupaikkana.

 • Yksilökohtaiset tarpeet: henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden kirkastaminen. Valmennukseen kuuluu yhteensä kolme yksilövalmennusta.

 • Seuranta: niin yhteisissä tapaamissa kuin yksilövalmennuksissa vahvistetaan tavoitteisiin pääsemisen keinoja sekä puretaan valmennuksen etenemistä. Tulokset alkavat nivoutua yhteen.

 • Yhteenveto: lopussa tulokset ja valmennuskokemukset vedetään yhteen viimeisessä tapaamisessa. Lisäksi organisaatio saa yhteenvedon kirjallisen raportin muodossa.

PALVELUT

PYYDÄ TARJOUS TÄNÄÄN!

OTA YHTEYTTÄ

Tilaa uutiskirje tästä

  KATI STENIUS