KATI STENIUS

OTA YHTEYTTÄ

valmennukset

Vahvista osaamista ja työhyvinvointia

Vahvista yrityksesi esimiestaitoja, osaamista ja työhyvinvointia valmennuksilla

Valmentajana autan sinua ja henkilöstöäsi kirkastamaan omia tavoitteita, parantamaan esimiestaitoja, tehostamaan tiimityötä, estämään uupumusta ja vaikka selkeyttämään työnjakoja.

Valmennukset tukevat niin esihenkilöitä kuin henkilöstöä löytämään aidon potentiaalinsa, keskittymään omiin vahvuuksiin ja kehittämään osaamistaan. Valmennukset toteutetaan yrityksen tarpeiden ja resurssien mukaisesti esihenkilö-, toimihenkilö- ja/tai henkilöstötasolla mutta valmennan myösyksityishenkilöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Käsittelemme valmennusta kunkin asiakkaan tilanteeni mukaisesti.

Valmennuksen taustalla voi olla monenlaisia lähtökohtia: 
 • Työuupumuksen kartoittaminen ja ennaltaehkäiseminen

 • Uravalmennukset irtisanomis– ja uudelleensijoittamistilanteissa

 • Työhyvinvoinnin edistäminen yksilötasolla sekä työyhteisössä

 • Tiimityöskentely, johtaminen ja esimiestaidot

 • Yksilötyöskentely ja henkilökohtainen kehitys

Valmennuksen hyödyt:
 • Luontaisten vahvuuksien löytyminen

 • Itsetuntemuksen syveneminen ja tuottavuuden parantuminen

 • Hyvinvoinnin edistyminen yksilötasolla ja työyhteisössä

 • Tiimityöskentelyn ja johtajuuden vahvistuminen

 • Paras ja aito potentiaali vapautuu käyttöön

 • Opit hallitsemaan ajankäyttöäsi paremmin

Panostamalla laadukkaaseen esihenkilötyöhön, yksilöllisten vahvuuksien löytämiseen ja osaamisen kehittämiseen, työyhteisöstä tulee dynaaminen kokonaisuus, jossa yksilöllä on mahdollisuus voida hyvin ja hyödyntää vahvuuksiaan. Motivoitunut ja sitoutunut esihenkilö tekee yhdessä parhaan tuloksen. Henkilöstön ja esihenkilöiden valmennus tukee yritysten menestymisen kannalta tärkeää osaamista ja lisää työhyvinvointia. 

Valmennuksissa on mahdollisuus hyödyntää osallistavaa etävalmennusprosessia. Valmennukset voidaan toteuttaa jatkuvana valmennuksena tai täsmävalmennuksina ja henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Henkilökohtainen valmennus kestää noin 3–6 kk ja suunnittelen valmennuksen tarpeiden mukaan.  

Valmennuksissa käytän erilaisia harjoituksia, persoonallisuustestejä, tunnetaitomittaria ja tarvittaessatyöuupumusmittaria. Näiden avulla pystyn kartoittamaan ja tunnistamaan asiakkaan luonteentyypin. Valmennustapaamisissa käytävät keskustelut ja harjoitukset reflektoivat testeihin ja harjoituksiin. 

Valmennusten toteuttaminen: 
 • Modernit mittarit: erilaisia mittareita käytetään valmennusten pohjana esimerkiksi mittaamalla työuupumusta.

 • Henkilöarvioinnit: yksilökohtaisten arviointien kautta päästään käsiksi etenkin henkilökohtaiseen kehitykseen ja vahvuuksien löytämiseen osana työyhteisöä.

 • Harjoitukset: tunnetaidot ja arvoharjoitukset avaavat väyliä sekä itsetuntemuksen syventämiseen että koko tiimin menestymiseen.

 • Tieteellinen lähestymistapa: valmennuksissa hyödynnetään oppimisen uusimpia innovaatioita ja tiedettä, kuten Brain Based Coaching, johtamistaitojen kehittämisessä.

Palautteita

PALVELUT

PYYDÄ TARJOUS TÄNÄÄN!

OTA YHTEYTTÄ

” Olet tosi hyvä työssäsi ”

EQ-i Tunnetaito raportti oli antoisa ”

” Tosi hyvä kokonaisuus ”

” Osasit esittää niin hyviä kysymyksiä, niiden ajatteleminen ja niistä puhuminen on ollut konkreettista antia ”

” Yksilötapaamiset isosti hyödyllisiä. Tapa, jolla olet ohjannut ja puskenut minua oikeaan suuntaan on ollut parasta. Ilman tukeasi en olisi tehnyt näitä muutoksia. ”

” Vuorovaikutus kanssasi on paljastanut vuorovaikutuksen tärkeyden ”

KATI STENIUS

Palvelut
Yhteystiedot

The Work Lagoon Oy
Pieni Robertinkatu 9
00180 Helsinki

Puh. 0400 436 437
kati.stenius@theworklagoon.fi

Y-tunnus: 2711005-8

Tietosuojaseloste

KATI STENIUS