KATI STENIUS

Ta kontakt

Verktyg

Jag använder mig av tre olika testmetoder; Work Place Big Five Profile, EQ-i 2.0 och AoN

Verktyg

För utvärderingen väljer vi det mest lämpliga testet beroende på kandidatens behov. I ett rent rekryteringsläge, använder jag mest AoN Assistance -testerna. Dessa tester mäter en persons numeriska, verbala och deduktiva resonemang. Personlighetsbedömingarna kan användas i många andra situationer och kan skräddarsys för att passa en specifik situation. Andra situationer är till exempel interna personalutbyten, urval av förmän och en översyn av teamens funktionssätt.

WorkPlace Big Five Profile™

WorkPlace Big Five-profilen är ett av mina viktigaste verktyg och jag har använt den sedan 2015. Profilen är ett effektivt verktyg för personlig- och teamprofilering som används av allt fler organisationer runt om i världen och även i Finland för rekrytering och interna förändringar. 

WorkPlace Big Five profilen är ett utmärkt verktyg för karriärplanering, teamutveckling, ledarskapsbedömning, ledarskapsbyggnad, rekryteringsbehovshantering och för att förbättra coachningseffektiviteten. Profilen är pålitlig, lätt att använda och tar ca. 20 minuter att fylla i. Rapporten med profilens resultat fås väldigt snabbt så att resultaten genast kan utnyttjas. Resultaten är samtidigt djupgående, exakta och fokuserad för att de ska vara så lätta att tolka som möjligt.  

Verktyget är känt över hela världen för sin klarhet och hastighet. När rapporten är klar och resultaten är tillgängliga, granskar jag resultaten samt tolkar och diskuterar de tillsammans med kandidaten. Jag anser att det är viktigt att diskutera igenom resultaten tillsammans med kandidaten för att hålla en så transparent process som möjligt. Genom att tolka resultaten kan jag fokusera på de resultat som är relevanta för kandidaten eller teamet så att jag kan hjälpa personen att gå vidare i sitt arbetsliv. 

Fördelar med verktyget:
 • Mångsidigt verktyg för personlig och teamprofilering; även 360* utvärdering.

 • Väl undersökt och pålitlig personlighetsmodell med tydliga resultat
 • Skriven med ett lätt arbetsspråk som är konkret och tydligt

EQ-i 2.0®

Lär dig att använda och utveckla din emotionella intelligens samtidigt som du utvecklar dina färdigheter.

Emotional Quotient-Inventory 2.0® EQ-i 2.0 är en kraftfull, psykometrisk bedömningsmetod för emotionell intelligens som ger en förståelse för våra egna handlingar och förklarar hur vi reagerar och interagerar. Emotionell intelligens är förmågan att känna igen meningen med känslor och använda denna information för att lösa problem. Med emotionell intelligens kan vi bidra till vår egen och andras framgång samt välmående på både arbetsplatsen och i privatlivet. Den emotionella intelligensen förändras med tiden och vi kan lära oss att utveckla den inom önskade områden med hjälp av verktygets resultat. 

Mätningen av emotionell intelligens används i ledarskapsutveckling, personalval (tillsammans med personlighetsprofilering), organisationsutveckling, ledarskapscoachning och teamsamarbete. EQ-i 2.0 är ett vetenskapligt undersökt verktyg som används i mer än 60 länder.

Fördelar med EQ-i 2.0: 
 • EQ-i 2.0 är en mångsidig, psykometrisk metod för bedömning av emotionell intelligens; även 360 * utvärdering

 • Bedömningen omfattar 133 frågor och tar cirka 15–30 minuter att besvara.

 • Lättläst rapport som hjälper till att tydligt beskriva styrkorna och förbättringsområdena.

 • Bedömningen finns på flera språk. För tillfället finns frågorna på finska och rapporterna på till exempel svenska eller engelska.

AoN Assessment Bedömningsmetoder

AoN Assessment är ett lämplighetstest som förbättrar arbetssökningsupplevelsen samt hjälper företag att lyckas och rekryterar framgångsrikt och rättvist. 

AoN Assessment ger dig en innovativ metod och tillförlitliga resultat så att du kan identifiera potentialen hos dina kandidater. Testet hjälper dig också att leda, utveckla team och individer samtidigt som du förbättrar mångfalden i arbetssamhället. Resultaten av testet berättar om en persons beteende på jobbet, prestationer och motivationsfaktorer och hjälper företag att hitta rätt personer för rätt jobb. Testerna hjälper dig att identifiera effektiviteten och fallgroparna hos anställda och de olika teamen. Beroende på personens erfarenhet och utbildning kommer testerna att väljas enligt kompetensområdet så att testet passar personen i fråga bäst. 

Fördelarna med AoN Assessment testerna:
 • Tydliga rapporter för både kunderna och kandidaterna

 • Identifiera kandidaternas potential och anställ de bästa experterna

 • Engagera och motivera dina anställda och skapa framgång inom företag
 • Håll dig uppdaterad i den föränderliga arbetsmiljön och digitaliseringen

Testresultaten gör att det är enkelt att jämföra kandidaterna och få den information som behövs för att fatta beslut så att företagen kan anställa rätt personer för rätt jobb. 

Verktyg

 • AoN Assessment Arviointimenetelmät

BE OM OFFERT IDAG!

TA KONTAKT

KATI STENIUS

Palvelut
Yhteystiedot

The Work Lagoon Oy
Pieni Robertinkatu 9
00180 Helsinki

Puh. 0400 436 437
kati.stenius@theworklagoon.fi

Y-tunnus: 2711005-8

Tietosuojaseloste

KATI STENIUS